Impressum

IMPRESSUM

kastelansko-kazaliste.com je internet stranica koju izrađuje i publicira GSU Teatar. Sadržaj se popunjava informacijama i novostima sa djelatnostima i aktivnostima Kaštelanskog kazališta.

Izdavač: GSU Teatar
Adresa: Koriolana Ćipika 2
21216 Kaštel Stari

Urednik: Joško Grgin
E-mail: kastelanskokazaliste@yahoo.com