Vizija

Kaštelansko kazalište u budućnosti se vidi kao jedno od gradskih kulturnih centara iz kojeg se šire nove ideje i nova razmišljanja o kazališnoj umjetnosti te koji promovira nove forme u skladu sa svjetskim spoznajama i suvremenim tokovima.

Kaštelansko kazališno stvaralaštvo na taj će način biti pozicionirano u gradski kontekst te će povući i ostale kulturne udruge u Gradu ka kvalitetnijem stvaralaštvu. Taj cilj moguće je dostići jedino beskompromisnim zalaganjem za umjetničko kazališno stvaranje.

Vizija kaštelanskog kazališta u budućnosti je slika modernog kazališta za sve generacije kao umjetničke, a ne pedagoške institucije, s programom koji nije samo sredstvo koje se upotrebljava za ostvarivanje svojih zadataka ili koje je dopuna postojećem stanju, nego je kazalište koje, neovisno o drugim programima i potrebama, pridonosi obrazovanju građana Kaštela autohtonim umjetničkim stvaranjem.

Mladi umjetnici svih profila koji u Kaštelanskom kazalištu ne samo sazrijevaju, nego i vode kazalište u budućnosti, vizija je, ali i realan cilj.